Martius Limited

Internship - Asistente e Kontabilitetit

Internship / Praktikë pune në zyre kontabiliteti me pagesë,  me mundësi të vazhdimit të punës. 

Të interesuarat mund të aplikojnë online ose të i dërgojnë CV në email: info@martius-ks.com

Zona e Re Industriale – 10000 Prishtine

+383 49 712 712